Wizyt:
Dzisiaj: 6Wszystkich: 36131

Wiadomości

 • W dniu 07.05.2012 r. biuro projektowe Mosty Katowice podpisało umowę z GDDKiA oddział w Łodzi, na realizację projektu drogi ekspresowej S 14 zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek w zakresie Koncepcji a następnie Projektu Budowlanego wg. przebiegu zgodnego z uzyskaną decyzją środowiskową wg. WII i WI
 • Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót rozpoczęto realizację następujących prac:- w zakresie dokumentacji projektowej
           - przygotowanie projektu prac geologicznych
  - w zakresie materiałów geodezyjnych
           - pozyskanie danych wyjściowych do opracowania mapy do celów projektowych
           - przystąpienie do robót kameralnych i poligonowych
  - w zakresie pozyskiwania informacji branżowych i warunków przebudowy - kontynuacja prac
 • Trwają prace związane z:
  - wykonaniem mapy do celów projektowych
  - przygotowaniem projektu badań geologicznych
  - uzgadnanie z Inwestorem szczegółów rozwiązań technicznych będących rozwinięciem dotychczas wykonanych projektów
  - pozyskiwanie szczegółowych danych w zakresie kolidującej infrastruktury technicznej koniecznej do przebudowy w związku z budową drogi ekspresowej S-14
 • Złożenie do organu administracji geologicznej projektu robót geologicznych do zatwierdzenia
 • Opracowanie i uzgodnienie z Inwestorem wstępnej koncepcji rozwiązań technicznych drogi ekspresowej S-14. Dokumentacja została przekazana do opiniowania właściwym miejscowo zarządcom dróg, cieków infrastruktury kolejowej oraz lokalnym władzom samorządowym
 • Pozyskanie opinii do wariantowej dokumentacji projektowej w fazie koncepcji od właściwych miejscowo zarządców dróg, cieków infrastruktury kolejowej oraz lokalnych władz samorządowch
 • Uzgodnienie z Zamawiającym uwag wynikających z procesu opiniowania, aktualizacja rozwiązań projektowych