Wizyt:
Dzisiaj: 2Wszystkich: 35853

Opis zlecenia


Budowa drogi ekspresowej S 14
zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek


Wykonanie Koncepcji Programowej, Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Materiałów przetargowych dla przedsięwzięcia: „Budowa drogi ekspresowej S 14 –zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 1 w m. Słowik do węzła Lublinek” w ramach zadania „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic”.


 

Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem budowę drogi S14 wg następującego
przebiegu:

  • początek trasy , od drogi krajowej nr 1 do m. Lućmierz, zgodnie z wariantem II
  • od m. Lućmierz do węzła „Lublinek” zgodnie z wariantem I,

Inwestycja jest projektowana zgodnie z:

  1. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowym Drogi ekspresowej S14 na odcinku węzeł „Emilia” – węzeł „Lublinek” etap II wykonanym w 2010r. przez Biuro Projektowo – badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa Sp. z o.o.
  2. Protokołem nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Drog Krajowych i Autostrad w dniu 14.01.2010r.
  3. Protokołem nr 25/2010 stanowiącym aneks do protokołu Nr 1/2010
  4. Decyzją Nr 15/2011 z dnia 23 marca 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

 

Materiały dodatkowe